АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Маските в София стават задължителни на закрито от 4 август

04 август 2022

 


Маските в София стават задължителни на закрито от 4 август, гласи заповед на Столичната регионална здравна инспекция от днес. Нововъведението е част от новите мерки срещу разпространението на COVID-19.

Маски ще трябва да се носят в болници, аптеки, оптики, институции за социални услуги, домове за деца и възрастни, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите. Задължително става носенето на маска и в магазини, градския транспорт, гари, автогари, летището.

На открити обществени места, на които има струпване на хора, трябва да спазват физическа дистанция от 1.5 м.

Изключение ще се прави за:

  • деца до 6-годишна възраст
  • персонала и клиентите в заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казината
  • спортуващите на закрито
  • участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м от останалите
  • участниците в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1.5 м от останалите

 

При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1.5 метра, е задължително използването на маска. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал.

 

Ограничават се свижданията в болниците и в хосписите. Допускат се само свиждания при пациенти с престой над 5 дни - по преценка на лекуващия лекар.

 

Мерки в работните помещения

 

Работните помещения трябва да бъдат редовнo проветрявани и дезинфекцирани. Работодателите не бива да допускат до работните помещения хора с прояви на остри респираторни болести. Трябва да провеждат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и да се осигури физическа дистанция между хората най-малко от 1.5 м. При невъзможност следва да се носи маска. При възможност и по преценка може да се осигури дистанционна форма на работа.

    

 

В търговски или други обекти трябва да се осигури спазването на дистанция най-малко от 1.5 м между хората, на които се предоставят услуги. От 4 август собствениците на такива обекти ще са длъжни да поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски на лицето.

 

 

В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки за спазване на физическа дистанция 1,5 м и носене на маска.  

 

Видка Атанасова

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/08/02/4375924_maskite_v_sofiia_stavat_zaduljitelni_na_zakrito_ot_4/