КАЛЕЙДОСКОП

Мария Великсар написа книга за TV в Кишинев

23 юни 2022

 

 

   На 23 май 2022 г. в българската библиотека „Христо Ботев” в град Кишинев се състоя представянето на книгата на г-жа Мария Великсар „Телевизията е моят живот”. Книгата е издадена под егидата на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) съвместно с Българската библиотека „Христо Ботев”.

 

  

   Мероприятието откри модераторът д.и.н. Иван Думиника, председател на НДБ в РМ. Той отбеляза, че тази книга е втора от поредицата „Да бъдеш полезен на българския род”. Д-р Думиника подчерта: „Важно е да се запазят за поколенията имената на хората, започнали процеса на възраждане на българското в Република Молдова. Г-жа Великсар с голямо желание се посвещава на тази дейност“. Кто рецензент на книгата той отбеляза, че трудът на М. Великсар е ценен документ за живота на един интелигентен човек, за зараждането на едно телевизионно предаване на български език. Ученият обърна внимания, как в книгата г-жа Великсар говори с голяма обич за своя род, за своите първи учители в селското училище, за незабравимите години на обучение в Болградската гимназия. Също рецензента добави: „Бог я е надарил с певчески талант, който ѝ носи много награди на общосъюзно и международно ниво“. Думиника посочи, че от 1994 г. и до пенсионирането М. Великсар е водеща на предаването „На Буджакска вълна”, създадено по нейна инициатива: „Г-жа Великсар с огромно желание се  срещаше с всички, взели участие по създаването на тази книга“.

 

  Г-жа Анжела Олареску, директор на библиотека „Христо Ботев”, която е съставител на книгата, сподели, че тази презентация в навечерието на най-светлия празник за всички българи и славяни 24 май, не е случайна. Тя още веднъж показва значението на делото на г-жа Великсар за развитието и съхранението на българската култура в Република Молдова. Идеята се е зародила през 2020 година. Мария Великсар е един от най-ревностните посетители на библиотеката и г-жа Олареску е водела дълги беседи с нея. Г-жа Великсар е разказвала много интересни факти, свързани с възраждането на българското в Молдова и в Кишинев. Нейният живот протича в изключително бурно време и винаги е бил изпълнен с много труд. Книгата се състои от шест глави, които обхващат многообразния живот на Мария Великсар. Има географски и именен индекс. Те помагат за по-лесната ориентация в текст   

        

        Д-р, доц. Елена Рацеева е един от рецензентите на книгата, заедно с д.и.н. Николай Червенков и с д.и.н. Иван Думиника. Тя сподели, че е написала „Похвално слово за българката” вместо обикновената суха рецензия. Според нея, Мария Великсар е женското лице на българите в Република Молдова. Тя създава край себе си атмосфера на спокойствие и добронамереност. Тази книга е отражение на душата на Мария Великсар. Тя е майката на телевизионното предаване на Молдовската телевизия „На Буджакска вълна” през 1994 година.

 

           

    Д-р Любомира Жакоте е литературният редактор на книгата. Тя сподели, че не е био лесно да се направи редакция, защото мислите на авторката са били изложени на диалекта на бесарабските българи. Постарала се е да приспособи текста към съвременния български, книжовен език, но в същото време и да запази колорита на говора. Работата е извършена в екип, който през цялото време е работел като единен организъм в атмосферата на приятелство и разбирателство в името на издаването на тази книга. Тя определя г-жа Великсар като име-легенда за българската общност. Книги за такива личности са нужни, за да се запази българското извън пределите на България.

 

 

   Също така се изказаха Фьодор Сабий, председател на Българската община на Република Молдова; Степан Куртев, председател на Българската община в град Кишинев; Петър Писароглов, председател на дружество „Възраждане”; Нина Топалова, секретар на Българската община на Република Молдова; Анна Пагур, ръководител на ансамбъл „Въгленче”, създадено към българската блиотека „Христо Ботев”. Всички те изказаха мнение, че през 90-те години на ХХ век предаването „На Буджакска вълна” е събирало пред телевизионните екрани всички българи в Молдова, за да научат повече за себе си и за известните личности от български произход, които са били гости в студиото на Мария Великсар.

 

 

  Д-р Василий Стоянов, пръв директор на Теоретичен Лицей „Васил Левски” и г-жа Снежина Владимирова, делегиран преподавател по начална педагогика от България в лицея, споделиха, че тази книга е едно богатство. Определиха г-жа Великсар като пионер, разорал и засял нивата на народното, българско съзнание в Молдова. Г-жа Владимирова поднесе цветя от името на училището и от свое име.

 

   Лариса Барабаш, сътрудник на библиотеката отбеляза, че г-жа Великсар е прекрасен разказвач и талантлива певица. Обладава таланта да сее доброта край себе си. Ако възникне конфликт, винаги намира нужните думи, за да го заглуши със Соломонова мъдрост.

 

   Мария Великсар започна своето изказване с думите: „Ако искаш да се караш с някого, стани с два сантиметра по-малък”. Изказа благодарност на всички, взели участие в издаването на тази книга. Тя е толкова хубава, защото много хора са я подготвяли. Именно тя е и повод за днешното събиране.

 

   Мероприятието завърши с раздаване на автографи от автора на всички желаещи   

От прес-службата на НДБ в РМ   

 

https://www.ndb.md/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba/

  

Д-р Иван Думиника и Мария Великсар