Предстоящи Събития

Излезе Х брой на алманаха "Родолюбец"

15 юни 2021

 

 
Добре дошли, приятели, на представянето на юбилейния брой Алманах "Родолюбец" на 17 юни в 18.30, в Литературния клуб Перото, НДК.
 
Излезе Х брой на алманах Родолюбец, двугодишно издание на Дружеството за връзки с бесарабските и таврийските българи Родолюбец. Алманахът е юбилеен, защото е посветен на 30-годишнината на Дружеството. Възникването на тази неправителствена организация е свързано с родолюбивата идея за активизиране на контактите между българите отсам и отвъд Дунав, спорадични и несистемни до началото на 90-те години на ХХ век. Основатели на Дружеството са известни личности от българския обществен и културен живот – Васил Маринов, Петър Германов, Александър Миланов, Борис Илиев, Димитър Тракийски, Emil MIlanov и др. В своята тридесетгодишна история Дружеството работи активно за сближаване с нашите сънародници и стимулиране на етнокултурните им изяви, за появата на културни центрове в Бесарабия и Таврия.
Алманах «Родолюбец» излиза от 1994 г. и наброява десет издания, в които са публикувани научни и художествено-публицистичен текстове. Разработени са широк кръг от теми и въпроси, свързани с историята на преселването, с проблемите на обучението на български език, формирането на културно-просветни дцентрове сред българската диаспора и подпомагане на дейността им. Разработени са проблеми от българската история, представени са авторите на българската бесарабска литература.