АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Career Show 2020

24 ноември 2020

 

ПРИВЕТСТВИЕ
 
До организаторите
на Career Show 2020
 
Уважаеми госпожи и господа,
 
Реализацията на младите хора е и отговорност, и проблем, и решение, и предизвикателство.
Отговорност е за младия човек. Той се стреми да направи информиран избор.
Реализацията е проблем и за работодателя. Той търси най-компетентните, най-мотивираните, най-креативните.
Работодателите се стремят да представят компанията с планове, стратегии за развитие, иновативни решения.
Младите хора са амбициозни, решителни, иновативни, креативни.
Младите хора желаят и търсят прекия контакт с работодателя. Те имат конкретни въпроси, които ги вълнуват. Вашият форум им предлага този контакт.
Убедени сме, че вашият престижен и представителен форум е едно от силните решения за среща на младите хора с работодателите.
Форумът има хоризонт. Представя идеи. Предлага конкретни решения. Увлича. Мотивира. Вдъхновява.
 
С приятелски поздрав,
Димитър Владимиров
И.д.председател
 
 
София, 21.11.2020 г.