АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Kога учениците и учителите минават под карантина

07 октомври 2020

 

След старта на учебната година в училищата в цялата страна бяха регистрирани случаи на COVID-19 сред учители и ученици. Дали целият клас трябва да мине под карантина обаче решават Регионалните здравни инспекции, на чиято територия са установени случаите. За да има синхронен подход, здравният министър разпореди в кои случаи при потвърден случаи на коронавирус на ученик или учител ще бъде необходима двуседмична изолация.
„Лицата, които се поставят по задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки конкретни“, обяснява здравният министър в писмото си до регионалните здравни инспекции и образователният министър и изброява в кои случаи се налага двуседмична изолация.
При потвърден случай на коронавирус при ученик, под карантина се поставят:
·         Учениците от същата паралелка, които са били в контакт със заразеното лице до 2 преди появата на клиничните му оплаквания или до 2 дни преди вземането на неговата проба за PCR изследването, потвърдило заболяването. Учениците, които не отговарят на поставените условия, не се поставят под задължителна карантина.
·         Класният ръководител, ако заразеният ученик е в начален етап на основно образование
·         Учители и друг персонал, осъществил незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и повече от 15 минут или без носене на защитна маска лице
·         Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице
По потвърден случай на коронавирус при учител, под карантина се поставят:
·         Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител
·         Учители и друг персонал, осъществил незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице
·         Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице
https://www.monitor.bg/bg/a/view/vijte-koga-uchenicite-i-uchitelite-minavat-pod-karantina-227255