АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

ОИСР: Въпреки рецесията не пестете от образование

14 септември 2020

 

 
Германия има голямо предимство чрез дуалното обучение, тъй като една трета от него се финансира от частната икономика

Освен това обучението трябва да стане по-модерно и свързано. Формално повечето от завършилите обучението си днес ще имат възможност да следват. „На практика обаче това едва ли играе роля“, казва директорът по образованието на ОИСР Шлайхер. Швейцария например се справя далеч по-добре.

Разликата в доходите между професионално обучени специалисти и академици също е много голяма - също в сравнение с други страни.

Що се отнася до разходите за образование, Германия продължава да се представя под средното в международно сравнение: Според доклада на ОИСР „Образование накратко“, държавата е инвестирала само девет процента от общите си разходи за образование през 2017 г. Средната стойност за целия ОИСР е единадесет процента.
В много индустриализирани страни делът е между 12 и 14 процента, включително в Швейцария, Нова Зеландия, Израел, Дания, Австралия, Норвегия и Великобритания.

Делът от брутния социален продукт, който се инвестира в образование, също е под средния: през 2017 г. той е бил 4,2 процента. Това е с 0,7 процентни пункта по-малко от средното за ОИСР.

За Германия впечатление правят над средните разходи на глава от населението. Всъщност Германия харчи значително повече на студент, отколкото други страни: през 2017 г. тези разходи са били 12 195 щатски долара - с почти 2000 щатски долара повече от средното за ОИСР. Това обаче е "почти изключително поради високата степен на ангажираност на бизнеса в професионалното обучение", казва Шлайхер. По отношение на разходите на глава от населението за професионално обучение Германия е с около 40 процента над средното ниво.

Федералната република се справя добре и по отношение на заплащането на учителите. Данните на ОИСР показват, че действителните заплати на германските учители, коригирани спрямо покупателната способност, са около 70 до 80 процента по-високи от средните за индустриализираните страни. Например, според данните на ОИСР средношколският учител достига заплата от почти 85 000 долара след 15 години заетост. Само Люксембург плаща повече - 110 000 щатски долара.

В Нидерландия, която е на трето място, сумата е само 77 000 щатски долара. Средното ниво за ЕС-23 е малко под 50 000 щатски долара.

Докато в почти всички други страни учителите печелят средно по-малко от другите академици, в Германия те печелят с до девет процента повече. Единственото изключение са учителите в началните училища, които печелят 93% от общите академични заплати в статистиката на ОИСР. Но това също може да се промени скоро, тъй като в много федерални провинции има тенденция към изравняване на заплатите на учителите в началните училища с тези на колегите в средните училища.  

Всъщност преподаването в университети в Германия струва значително по-малко на студент от средното за ОИСР, критикува Шлайхер. Държавата инвестира 10 436 щатски долара годишно на глава от населението, а в рамките на ОИСР сумата е 11 234 щатски долара. Освен това разходите на глава от населението са намалели с почти десет процента от 2012 г. насам. „Това поставя под въпрос устойчивостта на цялата система“, предупреждава директорът по образованието на ОИСР. 
По статията работи: Бойчо Попов
https://www.investor.bg/strategii/127/a/oisr-vypreki-recesiiata-ne-pestete-ot-obrazovanie-311634/