АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Нарушенията на пътя (да) се санкционират с фиш

10 септември 2020

 

Правителството одобриидеятана Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" и Министерството на вътрешните работи глоби за нарушения на пътя да се налагат само с фиш, се вижда от решенията на кабинета днес. Министрите одобриха проектозакона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
 
Сега за по-тежките провинения се съставят актове, които трябва първо да бъдат връчени, за да се премине към налагане на предвидените в тях санкции.
 
С промяната се предвижда още фишовете да могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от тяхното връчване. Срокът за обжалване на актовете в момента е един месец, а фишовете не могат да се оспорват.
 
Промяната е одобрена, въпреки че срещу нея се обявихаот Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В позиция на комисията се посочване, че издаването на фишове за всички нарушения на пътя, вместо съставянето на актове за по-сериозните, дава твърде много власт на служителите на МВР, което крие риск от генериране на корупционни практики.
 
Друг нов момент в предложението за промените в ЗДП е възможността нарушителите да плащат 70% от размера на глобата, ако се издължат в двуседмичен срок.
 
С промените се предвижда и улесняване на процедурите по съобщаване и връчване на издадените административни санкции. То ще може да стана присъствено, като се дават на ръка, при съставянето им, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез служители на Министерството на вътрешните работи и при осъществяване на административно обслужване.
 
Промяна има и по отношение на давностните срокове за отнемане и предаване на отнетите книжки, които сега са шест или девет месеца.
 
В съобщението на правителствената информационна служба не се посочва дали са приети и другите предложения - фишът за неправилно паркиране да може да се издаде и в отсъствие на нарушителя, отмяната на т.нар. син талон.
https://www.dnevnik.bg/skorost/2020/09/09/4111554_pravitelstvoto_odobri_ideiata_vsichki_narusheniia_na/?ref=home_layer2