АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

При извънредното положение икономиката се свива едноцифрено

02 септември 2020

 

В периода април-юни брутният вътрешен продукт (БВП) на България намалява с 8.2% спрямо същия период на 2019 г. и с 9.8% спрямо първото тримесечие на тази година според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт.
 
Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 27.058 млрд. лева.
 
През второто тримесечие крайното потребление има положителен икономически растеж от 0.4%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 3.8% за година, а износът на стоки и услуги намалява с 20.3%.
 
Според актуалната прогноза на Европейската комисия икономиката на България се очаква да се свие със 7.1% през годината, прогнозата на МВФ е за спад от 4%, а на Световната банка - с 6.2%.
На тримесечна база сред основните причини за регистрирания икономически спад по сезонно изгладени данни спрямо първото тримесечие са намалението на износа на стоки и услуги с 23.4% и намаленото брутообразуване на основен капитал - с 4.3%.
 
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП през април-юни заема крайното потребление (78.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21.345 млрд. лв. Бруто капиталообразуването е 5.114 млрд. лв. и заема 18.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.
 
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов обяви, че правителството не очаква спад на икономиката от 20% през предстоящото тримесечие, но предстои тежка криза. "В първото тримесечие България се представи изключително добре. Очакваме във второто тримесечие, когато се отчитат данните от периода, в който икономиката беше реално затворена, да имаме доста сериозен спад и това да бъде преодоляно в третото и четвърто тримесечие така, че за годината да се представим по-добре от прогнозите на Европейската комисия и Международния валутен фонд", обяви той
https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/08/14/4102500_pri_izvunrednoto_polojenie_ikonomikata_se_sviva/