АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Правителството отдели пари за работещите в държавните театри

13 април 2020

 

 
Правителството гарантира изплащането на заплатите на работещите в държавните театри и опери за периода на кризата. За целта Министерският съвет реши културните институции за сценични изкуства, които са на делегирани бюджети, да преминат на фиксиран бюджет.
 
От въвеждането на извънредното положение на 13 март не работят театри, опери, кина, което накара работещите в тях да поискат помощ от държавата. С днешното решение те ще получават субсидия за изплащане на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на дължимите осигурителни вноски, считано от 13 март 2020 г.
 
Парите ще се превеждат до достигне на нивото на приходи за бюджетна програма "Сценични изкуства" за същия период на миналата година за всеки държавен културен институт, но за не повече от 6 месеца.
 
За момента остава нерешен въпроса с парите за творците на свободна практика. През последните две седмици независимият културен сектор първи реагира за рисковете, пред които е изправен, от кризата и направи оценка на загубите за различни периоди.
 
Творците поискаха подкрепа през два фонда (единият за всички, които остават на практика без никакви доходи заради спрените събития), показаха примери от Европа и реакциите към културния сектор там и участваха в срещи с министъра. С писма до институциите през миналата седмица се включиха и филмовите дейци.
 
В понеделник Боил Банов в телевизионно интервю каза, че е възможно държавата да реши да им плаща минимални заплати и осигуровки. Преди това той обясняваше, че те могат да се възползват от безлихвените кредити от 1500 лева, които държавата одобри като кризисна мярка.
Георги Пауновски
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/04/08/4051827_pravitelstvoto_otdeli_pari_za_zaplatite_na/?ref=home_NaiNovoto