КАЛЕЙДОСКОП

Олимпийска ваканция за деца от Босилеград 2019

24 септември 2019

 

 
 
Приключи XI олимпийска ваканция за деца от Босилеград
 
„Детската олимпийска ваканция Босилеград 2019“ приключи успешно със тържественото сваляне на олимпийския флаг, който се поставя в местността Рисовица в началото на олимпийската вканция.
Програма на ваканцията бе разделена на два етапа и в 2 възрастови групи. Първият етап се проведе през юли а участие взеха 67 деца, а другия етап през август с участие на 40 младежи.
Средствата за провеждане на ваканцията за трета поредна година се предоставят от Външното Министерство на Република България, координатор на проекта е КИЦ Босилеград, а изпълнител олимпийски клуб Босилеград.
Идеята на проекта е децата заедно с инструктори да преминат през лятно обучение със спорт, култура, изкуство и опазване на обичаи и традиции.
Децата преминаха  през обучение по основните видове спорт: баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, гимнастика, ориентиране, туризъм, детски и подвижни игри.
В програмата на олимпиадата бяха включени не само спортни дисциплини, а и научно-възпитателна дейност, беседи, упражнения, рисуване на екологични теми. В рамките на образователната подготовка децата  имаха  възможност да се запознаят с приложни занаяти, оказване на първа помощ, опазване на обичаи и традиции.
Очакванията ни тази инициатива да допринесе за социализацията на младежите в Босилеград и да помогне срещу криминални прояви, наркомания и асоциалното поведение на подрастващите са постигнати, споделиха от Олимпийски клуб Босилеград.
 
Снимки: Олимпийски клуб Босилеград.
Милена Миленова, "Гласпрес"