Предстоящи Събития

Конкурс „Млад краевед“

06 август 2019

 

Митове и легенди, приказки, ритуали и обичаи от България
 
 
Цел на конкурса:
Да мотивира за творчески търсения и изява на полето на фолклора колкото се може повече български ученици. Да се запознават те с най-добрите образци на многоликата българска традиция, /в т.ч. ромски, турски, арменски, еврейски/ .
Да събира знания за културата на етноси и групи, живели по земите ни от хилядолетия, завещали я на потомците си с гордост и съхранена до днес. За да бъде част от многообразието и целостта на днешната българска култура, за да дава облик на народностното ни единство и идентичност. Като краен резултат – участниците в конкурса да станат автори на Електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“
Тема на конкурса:Митове и легенди, приказки, ритуали и обичаи от България
Регламент и условия на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в три тематични секции:
1/ митове, легенди и предания
2/ приказки
3/ ритуали и обичаи.
Във всяка от секциите очакваме издирване на фолклорни материали, характерни за съответната етническа група, за съответен регион, селище на страната.
Период за изпращане на материалите:
Творбите се приемат с пощенско клеймо от: 1 април до 30 септември 2019 г.
Адреси за предаване:
София 1606 , ул. „Люлин планина”№ 4, Лилия Старева, фондация „Детето и фолклора”;
София 1000, ул. „Солунска” № 9, Агенция Уйкпрес, тел. 02-988 2355;
София 1000, п.к. 51
Участници: 
В конкурса могат да участват ученици от всички степени на българското училище, участници в творчески школи към читалищни и други културно-просветни институции.  
Изпратените записи ще бъдат оценявани и премирани в три възрастови групи – 1 възрастова група - до 10 г., 2-ра – 11 – 14 г., 3-та . 15 – 19 години
При интерес и активност от страна и на по-възрастни участници, ще журираме и в четвърта възрастова група – от 20 г. нагоре без ограничение.
Начин на представяне на материалите:
Изпратените за участие текстове, трябва да бъдат ясно и четливо изписани /желателно е на компютър/ Приемат се и ръкописи.
На всеки текст трябва да има обозначение:
1.                   За коя етническа група се отнася
2.                   За коя секция /митове, легенди и предания, приказки, празници и празнична обредност/ритуали и обичаи/ е предназначен.
3.                   Източник - от къде е събран материалът - Книга с посочено заглавие и автор, родител, преподавал, друг източник.
4.                   Указание за региона, селището, за което се отнася /ако има локална характеристика/
Няма ограничение за броя на изпратените материали от едно лице. Всеки може да участва с материали и в трите тематични секции, ако желае.
Приемат се и групови участия – клас, училище.
            Лични данни:
Материалите да бъдат придружени от лист с четливо изписани следните лични данни:

Име и фамилия
Възраст
Адрес
Е-mail и Телефон
Име (тема, заглавие) на материала
Име и фамилия на преподавателя
Име на школата/училището/читалището
Подбор:
Жури от експерти ще прецени и оцени участията по секции/ 1/ митове, легенди и предания, 2/ приказки, 3/ ритуали и обичаи/ и ще присъди званието „Млад краевед“ и награди за най-оригиналните записи.
Оповестяване на печелившите:
Наградените участници /индивидуални и колективни/ ще бъдат уведомени с писмо. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на фондация „Детето и фолклора” http://lista-bg.com/
Най-добрите записи ще бъдат включени в електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“. На празничен концерт за Деня на будителите, 1 ноември, ще обявим и наградим първенците в конкурса.
Награди
Във всяка възрастова група в трите секции ще бъдат раздадени по четири награди – първа, втора, трета и едно поощрение. Наградите са:
·                     Почетна Грамота,
·                     Включване сред авторите и създателите на първата по рода си електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“.
·                     Предметни награди.
Важно!
Текстовете не се връщат. Някои от тях ще бъдат включени в бъдещи издания на фондацията. Авторските права остават за фондацията.
.lstareva@gmail.comЗа контакти:  02 852 69 43 или 0899 178 664 – Лилия Старева, председател на фондация „Детето и фолклора”, e-mail: