КАЛЕЙДОСКОП

Детски празник с изложба „Мъдростта на народа ни”

06 юни 2019

 

Детски празник с изложба „Мъдростта на народа ни”и представяне на поредицата „Българската народна мъдрост по света”
На 1 юни 2019г. от 14.00ч. в Националния музей „Земята и хората” се състоя откриване на изложбата „Мъдростта на народа ни” и представяне на цялостнота поредица до момента „Българската народна мъдрост по света”.  Поздравителен адрес от името на г-нДимитър Владимиров, ИД председател на ДАБЧ бе отправен децата участници и гостите на инициативата. Любими сюжети от българските народни приказки са нарисували талантливите ни млади художници.  Резултатът от конкурса „Мъдростта на народа ни” и в партньорство с Държавната агенция за българите в чужбина създаде представителна луксозна поредица от детски книгиБългарската народна мъдрост по света”. Изданиятадопринасят за популяризиране на родната култура, за интеграция в общоевропейския културен контекст, за интеркултурен диалог и приятелство. Тези красиви книги носят посланието скрито в старите приказки от народната съкровищница. Поредицата на фондация „Детето и фолклора” и Държавната агенция за българите в чужбина се ползва с признанието на институции като Министерството на културата, Министерството на образованието и науката в лицето на РИО София-град, Института за култура при Министерството на външните работи на България, дипломатически мисии на различни страни у нас, университети, училища в България и чужбина, народни читалища.  Тази уникална поредица е изцяло дело на български деца, художници от страната и преводачи от българската диаспора, разпръснати във всички краища на света. Всяко от изданиятае преведено - на официалните езици на ЮНЕСКО за Европа - английски, испански, немски, руски, френски език и италиански, и е истински посланик на българското културно наследство по света, прави го важна част от общоевропейския културен контекст, представя още една възможност за интеркултурен диалог в Европа чрез деца и култура. Посланието заложено в книгите е да тачим и помним българските традиции, да ги съхраняваме и предаваме от поколение на поколение  и да държим жив и неугасим пламъка на българщината. Излобжта бе съпътствуна от прекрасни изпълнения на млади таланти с роководител Дара Пушкарьова, фолклорен танцов ансамбъл „Нестия”, талантливи деца от Читалище „Николай Хайтов” и читалище „Роден край”.
Лили Спасова, гл .експерт, дирекция „БО и ИД”, ДАБЧ