АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Държавата ще освободи от такси студентите в направления с недостиг на кадри

01 април 2019

 

Държавата ще освободи от такси студентите в направления, в които има недостиг на кадри. Това ще стане с промени в Закона за висшето образование, които предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане, обяви просветният министър Красимир Вълчев.
 
Става въпрос за студенти в осем направления - "Химични науки", "Физични науки", "Математика", "Химически технологии", "Материали и материалознание", "Религия и теология", "Енергетика" и "Педагогика на обучението по..". В част от тях от тази година се отпуска и втора стипендия, а целта е да се привличат колкото се може повече студенти.
 
Според министър Вълчев на пазара на труда се очаква драматичен недостиг на учители по математика и физика, хидроинженери, както и на специалисти в енергетиката, електротехниката, машиностроенето и информационните технологии.
 
Колкото кандидати, толкова и места
Макар че бройките намаляват и през следващата 2019/2020 учебна година, държавата ще субсидира почти толкова места в университетите, колкото студенти се очаква да обучава. В първи курс държавна поръчка ще бъдат разкрити 36 984 места, а в частните университети - 8200. Очакванията са да бъдат приети около 37 хиляди студенти, или в системата на висшето образование у нас да продължат 68% от завършващите.
 
От 2015 г., когато започна реформата във висшето образование, досега обаче целият прием е намален от 58 хил. бройки на 43 хиляди. В т.ч. влиза и приемът в магистърски и докторантски програми.
 
Според данните на министерството има ръст в търсенето и приема в "Информационни и комуникационни науки", "Компютърна техника", "Педагогика" и "Ветеринарна медицина". Увеличение има в медицинските специалности.
 
Нулева година в някои университети
За да регулира приема в последните три години, държавата намаляваше субсидираните места в неприоритетни направления, като най-голямо е орязването на местата по "Администрация и управление" - 73%, по "Икономика" - 60%, по "Политически науки" - 55%, и по "Психология" - 48%.
 
Тази година се предлага да има нулева година за прием на студенти в някои направления в някои университети, а мотивът е, че и преди е нямало достатъчно кандидати. Става въпрос на шестнадесет направления в десет университета. Сред тях са направленията "Администрация и управление" в Лесотехническия университет - София, Висшето училище по телекомуникации и пощи и Националния военен университет "Васил Левски" във Велико Търново, "Икономика" в Аграрния университет и Университета по хранителни технологии в Пловдив и в Шуменския университет, както и "Туризъм" в Лесотехническия, Великотърновския и Шуменския университет.
 
Нов модел на акредитация
С помени в закона ще бъде въведен нов модел за акредитация на университетите. Една от тях касае институционалните акредитации, която в момента се прави на няколко години. Предлага се пълна институционална акредитация на висшите учебни заведения да се прави само първоначално, като се проверяват всички ресурси. След това институционалната акредитация ще е средно претеглената оценка от програмните акредитации.
 
Програмните акредитации във всички университети ще се правят по едно и също време. Това значи, че специалностите в едно и също направление във факултетите на различните университети ще се оценява едновременно. Предвижда се в акредитацията да участват професионални оценители, а не само лица от академичната общност.
Здравка Андонова
ttps://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/03/22/3408514_durjavata_shte_osvobodi_ot_taksi_studentite_v/?ref=home_main_news