АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Вицепремиерът Каракачанов представи концепция за ромска интеграция

07 февруари 2019

 

„Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им” е заглавието на поредицата от идеи на вицепремиера и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов за решаване на практически всички проблеми, свързвани по един или друг начин с ромите у нас – от незаконните строежи в гетата през престъпността до незаконно издадените шофьорски книжки.
Каракачанов се закани да напише цялостна стратегия след побоя над командос във Войводиново, който се превърна в пореден случай, в който на агресията на няколко жители на махалата властите отговарят със събарянето на цял незаконен квартал, който години наред някак е останал незабелязан за тях.
Забележителният в мащаба си документ съдържа както вече съществуващи положения в законодателството, така и идеи, лансирани от политици от различни цветове в рамките на последните няколко парламента, но също и силно радикални мерки, особено що се отнася до раждаемостта и опазването на обществения ред.
“Предвид нарастващото напрежение спрямо циганите в България и създадения статут на привилегирована част от население за циганската общност спрямо останалите граждани на страната е време държавата да спре двойните стандарти по отношение на собствените си граждани”, написа Красимир Каракачанов във „Фейсбук”.
По отношение на просветата и социалната сфера Каракачанов настоява за задължително посещаване на детска градина без такса, работа с децата в училищна възраст и останалите без образование възрастни, „трудово обучение и възпитание” и засилване на контрола на социалните плащания с цел премахване на злоупотребите.
Сред по-впечатляващите здравни мерки е „доброволно ограничаване на раждаемостта на жени от маргиналните общности, които имат над определен брой родени деца, вкл. прекъсване на бременността за сметка на държавния бюджет”.
Каракачанов уточнява в официалното съобщение: „При жени, които са оставили за отглеждане в дом повече от 2 деца, да се предложат безплатни мерки, които да ограничат възможността за последващи нежелани бременности. Това трябва да се предложи като възможност и за жените от цигански произход с над определен брой деца (3 и повече).”
Предлага се сигналите до спешната помощ, които не са за неотложни състояния, да се заплащат от здравно неосигурените лица.
Гетата трябва да бъдат ограничени и напълно премахнати „в близост до важни инфраструктурни обекти (жп линии, магистрали, вододайни зони, електропроводи, напоителни канали, водоеми и др.)”. Жителите им ще носят отговорността за почистването на сметта.
Предлага се закупуване вкл. със средства от бюджета на единични жилища в селските райони и предоставянето им на социално слаби срещу задължението да участват с личен труд и след това да ги платят в определен срок, като има възможност и да им се предостави земеделска земя за собствена прехрана.
По отношение на борбата с престъпността лидерът на ВМРО предлага „регламентиране на създаването на доброволни отряди към МВР с цел охрана на обществения ред и особено защитата на живота и имуществото на лицата, живеещи в по-малки населени места” и разширяване на обхвата на неизбежната отбрана.
В документа има и други текстове, които създават впечатлението за създаването на система за защита на обществения ред и законността, паралелна на съществуващата – „Създаване на специално производство за незабавно налагане на наказание за извършени правонарушения и незабавно привеждане в изпълнение на наложеното наказание” и вкарване в закона на административно наказание „Задържане под стража в структура на МВР” за извършено административно нарушение.
Всички мерки трябва да дойдат след събиране на точни данни за броя на ромите у нас – чрез предстоящото преброяване на населението през 2021 г., представителна извадка от домакинствата в страната и чрез текуща регистрация.
Обърнато е внимание и на преследването на длъжностните лица, осигурили неправомерно получаване на ТЕЛК и социални помощи, задължаване на работещите с роми НПО да разкриват офиси в гетата и да оповестяват източниците си на финансиране, както и създаването на механизъм за отнемане на шофьорските книжки, базирани на подправени дипломи за завършено образование.
ttps://www.standartnews.com/balgariya-politika/karakachanov-predstavi-kontseptsiya-za-romska-integratsiya-384422.html