АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

България се изкачва в класации

13 февруари 2018

 

 
 
България се изкачва в класацията на най-добрите страни в света
 
България се нарежда на 56 място в класацията на най-добрите страни в света, съставена от американското списание „US News & World Report”. Страната ни се е изкачила с няколко позиции напред в сравнение с 2017 г., когато е била на 63 място.
За България е написано, че Световната банка я класифицира като държава с висок среден доход. Икономиката се базира на строителството, минното дело, услугите, сред които важно място заема туризма. Световният икономически спад е довел до спиране на бурния икономически растеж.
В същото време се посочва, че страната ни има добре образована работна сила, но е смятана за най-бедната нация в Европейския съюз.
Сред предизвикателствата, пред които е изправена България, са проблемите с корупцията и организираната престъпност.
Държавите се оценяват по девет критерия, които включват развитието на туристическия отрасъл, иновациите, социалната сфера, културата, темповете на растеж на икономиката, отвореност за бизнеса, качество на живот, а също така влияние на световната сцена и историческо наследство.
Най-добре страната ни се представя в критериите качество на живот, където заема 31-во място и отвореност за бизнеса - 36-то място.
Първо място в класацията, в която влизат 80 държави, заема Швейцария. След нея са Канада, Германия и Великобритания.
По критерия сила и влияние в света първи са САЩ, следвани от Русия и Китай.
По критерия темпове на икономически растеж водещи са ОАЕ, Индия и Сингапур.
Най-добре от балканските страни в класацията е представена Гърция /28 място/, Турция /36/, Хърватия /50/, Словения /53/ и Румъния /54/.
http://topnovini.bg/node/782398