КАЛЕЙДОСКОП

От Украйна. Честито Съединение!

08 септември 2017

 

 
Честито Съединение на Източна Румелия с Княжество България!
 
Уважаеми сънародници,
 
Честито Съединение на Източна Румелия с Княжество България! Тази дата от българската история е пореден урок за силата на обединението в името на държавата и е продължение на упоритата борба за независимостта на България. В освободителните действия се включват десетки бележити бесарабски българи, които не само стават част от този процес, но и подават достойни примери за поколения напред. Голяма заслуга за Съединението на България има Генерал Данаил Николаев, бесарабски българин от Болград, който е останал в народната памет като „патриарх на българската армия“.
Времето лети напред, успоредно на това ние все повече се отдалечаваме от ключовите събития в историята ни, но темата за обединение е актуална и днес. Нека този ден ни напомня, че само с общи усилия може да постигнем повече и съединението прави силата. Скъпи българи бъдете здрави, силни и гордо носете името българско в сърцата си!
 
С уважение,
Юрий Граматик
Президент на
Всеукраинската обществена организация
„Конгрес на българите в Украйна“