Предстоящи Събития

Летен стаж в Държавната агенция за българите в чужбина

24 март 2017

 


Млади приятели,

През м.юли 2017 г. в Държавната агенция за българите в чужбина ще се проведе летен стаж. 
Инициативата има за цел да запознае младите хора с дейността на специализираната администрация по съхраняването на българската идентичност и българската духовност. Представя и взаимодействието със сънародниците ни по света, специфика и важни моменти в развитието на българските общности.
 
Младите хора, които учат в чужди висши училища, създават свои сдружения по време на следването си. Организациите поставят ударение в дейността си върху общуването, както и върху създаването на инициативи, които популяризират България в чужбина.

Стажът е нашето предложение към българските студенти, които учат в чуждестранни висши училища. В него могат да се включат и български студенти, които проявяват интерес към проблемите на миграцията и интеграцията.

Предлагаме:
• Запознаване с нормативно-правната уредба и процедурите за получаване на българско гражданство
• Информация и дискусии върху състоянието и развитието на българските общности във фокусни държави в Европейския съюз, Северна и Южна Америка, Балканите, Украйна
• Сътрудничество при организиране на инициативи за съхраняването на българската идентичност и популяризирането на българската култура.
• Самостоятелни задачи по проблемите на миграцията и интеграцията
• Сертификат за проведения стаж

Очакваме:
Млади хора, които:
• проявяват интерес към работата на държавната администрация
• изучават политология, международни отношения, икономика, право и др.
• владеят чужди езици
• имат умения в информационните технологии

Условия и документи за кандидатстване
• Кандидатите следва да удостоверят, че са студенти или специализанти в чуждестранен или български университет
• Кандидатите следва да изпратят CV (автобиография) и мотивационно писмо по e-mail, факс или да се представят лично в ДАБЧ.
Краен срок за изпращане: 15 юни
Време на провеждане:
Стажът ще се проведе
през м.юли

Контакти
Димитър Карарусинов –
Координатор за летните стажове в ДАБЧ
Телефон: 935 06 62
Факс: 935 06 51
е-mail:
d.kararussinov@aba.government.bg