КАЛЕЙДОСКОП

„Българите в чужбина – толкова близо, толкова далече”. Т.2

27 февруари 2017

 

 
 ЦЕНТРАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА АСОЦИАЦИЯ „ОНГЪЛ”
С ПОДКРЕПАТА НА
ДЪРЖАВНАТА AГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И
ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „РОД”
Обявяват сесия за набирането на текстове за част втора
от сборника „Българите в чужбина – толкова близо, толкова далече”
Съставител:
Снежана Йовева-Димитрова
ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО
Уважаеми колеги,
Каним Ви да участвате като автори в част втора от електронния и книжен сборник „Българите в чужбина – толкова близо, толкова далече”, посветен на 1190 години от рождението на св. Константин-Кирил Философ – български и славянски християнски първоучител, съпокровител на Европа заедно със своя брат и съратник св. Методий славянобългарски.
През 2016 г. бе публикувана първата част на сборника със съставител г-жа Снежана Йовева-Димитрова, спомоществовател Държавната агенция за българите в чужбина и издател Импресарско-издателска къща „Род” – електронен и книжен вариант.
Книжното издание представлява Гутенбергов вариант на бр. 12 от международното реферирано електронно списание за етнология, медиевистика и археология „Онгъл”, год. VIII, 2016.
Сборникът „Българите в чужбина – толкова близо, толкова далече”, част 1, предизвика заслужен интерес сред читателската аудитория и бе представен успешно пред различни българските общности в България и чужбина – София, Самоков, Амстердам, Париж, Женева. Радушният прием и оживените дискусии по темите, поставени в него, амбицират издателския колектив да обяви сесия за набирането на текстове за съставителството и публикуването на втора част на книгата.
Автори
В сесията могат да участват автори, които развиват свои градивни концепции по проблемите, които възникват при създаването, изграждането, развитието и адаптирането на българските общности в чужбина като част от историческата българска диаспора и като елемент от модерния еклектичен и глобализиращ се свят.
Срокове
1. До 30. април 2017 г. трябва да изпратите своята статия, придружена с резюме на български и английски език, ключови думи и свое кратко представяне на имейл: yovevad@gmail.com
2. До 31. май 2017 г. ще бъдат предложени и избрани от Централното настоятелство на Асоциация „Онгъл” рецензенти на сборника. Рецензиите ще бъдат разгледани и обсъдени от Редакционната колегия.
3. До 30. юни 2017 г. ще получите информация дали Вашият текст е одобрен за публикуване.
4. Към 31. юли 2017 г. сборникът да бъде насочен за издаване – в електронен и Гутенбергов вариант.
Техническите изисквания
Техническите изисквания за оформление на текстовете можете да откриете на адрес: http://www.ongal.net/web.html
Съставителят г-жа Снежана Йовева-Димитрова и Редакционната колегия в състав доц. д-р Константин Рангочев (главен редактор), проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев и проф. д-р Николай Ненов очакват Вашите предложения.
Бъдете здрави!
За издателския колектив:
Снежана Йовева-Димитрова, съставител
yovevad@gmail.com
0888 917 781
 
Снимка: Янко Тихов, Лондон, изложба в София, организирана от сдружение „Толкова близо, толкова далече”