Предстоящи Събития

Премиера на книга за българската общност в Австрия

01 ноември 2016

 

На 4 ноември т. г. в Зала №2 на СУ „Св. Кл. Охридски” от 17.30 ч. ще се състои премиера на книгата „Българската общност в Австрия – историческо, лингвистично и етноложко изследване”, том 2, излязла от печат със съдействието на Държавната агенция за българите в чужбина. Книгата е пореден резултат от международен изследователски проект, стартирал преди няколко години и осъществен от научен екип с представители на Института за български език и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, както и на Балканската комисия при ААН. Съставители на сборника са Ива Пенкова, завършила социология в Австрия с интереси в областта на миграционните изследвания и Владимир Пенчев от БАН.
Авторите на отделните публикации анализират различните мотивационни модели за трайно установяване или завръщане на сънародниците ни в родината, търсят проявите на национална идентичност и на транснационалност сред второ поколение българи на австрийска земя. Обърнато е внимание на част от сдруженията, основани от сънародниците,  с акцент върху българските медии и тяхната интеграционна функция. Във втората част на книгата са публикувани интервюта на представители на българската общност във Виена и на ръководителите на българското посолство и БКИ „Дом Витгенщайн”, активно подкрепящи нашите сънародници и техните сдружения в инициативите, посветени на поддържането на духовната връзка с родината и на популяризирането на българската култура и традиции в австрийското общество.
 В края на м. ноември предстои представянето на книгата и в БКИ „Дом Витгенщайн” във Виена.
Коянка Димитрова