КАЛЕЙДОСКОП

Форум в Чикаго

21 април 2016

Втори форум на българските училища в Западното полукълбо – Чикаго 2016

  
Вторият форум на българските училища в  Западното полукълбо, ще се проведе на 23 и 24 април 2016г. в Чикаго, под патронажа на вицепрезидент Маргарита Попова .
 
Форумът има за цел да обедини усилията на българските общности в тази част на света в запазването и популяризирането на българския език и националните ценности зад граница  в едно с държавната  политиката на България в тази посока. Главните теми на форума  обхващат въпроси, отнасящи се до  откриване, организация, управление и финансиране на български училища зад граница; прилагането на новите образователни стандарти и учебни програми в училищата в чужбина; ролята на дистанционното обучение, както и някои съвременни аспекти и алтернативи  в обучението по български език и литература и история на България зад граница.
 
Вторият форум на българските училища в тази част на света е продължение на Форума от 2011г. на училищата в САЩ , когато над 130-те участници от 13 щата и четири европейски страни в присъствието на министъра на образованието  и заместник председателя на Народното събрание взеха важни за съществуването на училищата в чужбина решения. Напомняме, че именно след този форум получихме най-впечатляващите отзиви за дейността на училищата зад граница, ангажирахме МОН и няколко месеца по-късно се въведе ПМС 334 , с което станахме част от образователната система на България. Сега отново трябва да заявим от една страна постигнатите успехи, от друга – да продължим онова, което ще изведе на нов етап дейността ни, ще повиши авторитета ни, ще създаде предпоставки още хиляди деца да се включат в нашите училища с амбиция и желание.
 
До момента отново са заявили участие представители на училища от САЩ, Канада и Европа. От страна на държавните институции проявен интерес към инициативата  ще се присъединят представители на МОН, ДАБЧ, евродепутати, синдикални лидери.
 
Домакин на събитието отново е българско училище „Джон Атанасов”, Чикаго.
 
 
Асоциацията на българските училища в чужбина
Министерството на образованието и наукатa
Държавната агенция за българите в чужбина
със съдействието на:
Посолството на Република България в САЩ
и
Генералното консулство на Република България  в  Чикаго
 
под патронажа на вицепрезидента на Република България,
г-жа Маргарита Попова
 
организират
 
ВТОРИ ФОРУМ
НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА
В ЗАПАДНОТО ПОЛУКЪЛБО
23 и 24 април 2016 г. в гр. Чикаго, САЩ
 
Домакин на събитието е
българското  училище „ Джон Атанасов”, гр. Чикаго, САЩ
 
Медийни партньори:
Национално издателство за образование и наука „Аз Буки”
Медиен портал „Еврочикаго”
Вестникът на българите в САЩ и Канада „България СЕГА”    
с подкрепата на Софийския университет ” Св. Климент Охридски”        

Теми на форума:

*Приоритети и политика за съхранението и популяризирането на българския език и националните ценности зад граница
 *Съвременни алтернативи в обучението по български език,  литература и история на България в мултикултурна среда
 
http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/28756.html