КАЛЕЙДОСКОП

Олимпиада по български език и литература в Молдова

17 март 2016

 

Олимпиада по български език и литература в Молдова
 
В периода 10-12.03 в гр. Кишинев беше проведен 27-ият кръг на ежегодната републиканска олимпиада по български език и литература в Молдова. В олимпиадата взеха участие близо 60 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас от гр. Кишинев и от районите Тараклия, Кантемир, Льова, Каушани, АТО Гагаузия и Приднестровието (с.Паркани)
.
Победител от 12 клас е Надежда Чебан от Теоретичния лицей „Иван Вазов” в гр. Тараклия с преподавател Светлана Дарманчева, която получава право за обучение в български ВУЗ по избор без приемен изпит.
 
Олимпиадата беше проведена под ръководството на Министерството на образованието на Република Молдова в лицето на г-жа Надежда Димитрова, заместник-началник на управление „Организация на изпитите” в Националната агенцията „Куриколум и оценки” и със съдействие на Посолството на Република България и Научното дружество на българистите в Република Молдова.
 
Организацията на мероприятието беше подпомогната със спонсорски средства от Обществената асоциация „Научно дружество на българистите в Молдова и молдовските граждани от български произход Аркадий Викол.
 
В поздравителните концерти при откриването и закриването на мероприятието активно участие взеха учениците от Теоретичен лицей „Васил Левски”, гр. Кишинев и фолклорна група от Първо СОУ „Агатас Стоев”, с. Паркани (Приднестровие).
 
В официалните мероприятия по откриването и закриването на олимпиадата участваха извънредният и пълномощен посланик г-н Петър Вълов и съветникът по въпросите на образованието, културата и печата г-н Валери Николов. При закриването на олимпиадата, приветствие към участниците и впечатление за високата им подготовка и достойно представяне сподели г-н Петър Вълов, който връчи почетни грамоти на победителите и преподавателите, чиито ученици заеха първи места.
 
Приветствия към участниците отправиха и връчиха нагаради на победителите и отличилите се ученици председателят на Научното дружество на българистите в Молдова проф. Николай Червенков, командированият преподавател от България г-жа Валентина Димитрова в качеството си на представител и от името на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”, началникът на Районното управление на образованието в Тараклия г-жа Евгения Мандажи, местният български журналист и поет Георги Барбаров. Като гости на мероприятията участваха и консултантът в Управление „Доуниверситетско образование” в Министерство на просветата на Република Молдова г-жа Анжела Попович и председателят на Българското дружество „Възраждане”, д-р Иван Забунов.
 
Благодарение на добрата подготовка и организация от страна на г-жа Надежда Димитрова, мероприятието се превърна в истински празник на българския език и литература.
 
Информацията е изпратена от посолството на Република България в Кишинеу, Молдова