КАЛЕЙДОСКОП

Поздравителен адрес от ВОО "Конгрес на българите в Украйна"

06 януари 2016

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
 
 
 
Уважаеми сънародници,
 
 
Днес отбелязваме 168-та годишнина от рождението на българския поет и революционер Христо Ботев - един от най-достойните българи в нашата история. Христо Ботев е символ на родолюбие и борба за свобода. Като поет и публицист той оставя голямо литературно наследие на поколения напред, неговите творби са актуални и днес, а неговото слово е онази камбана, която държи нашето общество будно.
 
Делата на Христо Ботев и неговото име се пазят в паметта на бесарабските българи. Той получава образованието си в Одеса, където пише и първото си стихотворение „Майце си“. Ботев работи в бесарабското село Задунаевка и гр. Измаил.
 
Скъпи българи, нека никога не забравяме великите българи и бъдем достойни последователи на техните идеи и завети. Бъдете здрави, будни и успешни!
 
 
С уважение,
Юрий Граматик
 
Президент на
Всеукраинската обществена организация
„Конгрес на българите в Украйна“