Предстоящи Събития

Конкурс за есе: "Моята харизма - България"

26 март 2015

 

Регламент на
 младежки конкурс за есе
 „ Моята харизма – България”
за деца и юноши от българските общности по света

 
Увод
Потомци сме на древна цивилизация, която ни е дарила с голям магнетизъм. Несравними са обаянието на българската душевност, мит и култура. Целият свят онемява пред мистерията на българските гласове, които отлетяха далече в Космоса за среща с други светове.
Всеки ден преминаваме през лабиринта на живота, в търсене на верния път.И когато стане най-тъмно и страшно, улавяме магичния моментна кризата, който променя живота ни завинаги. Разбираме , че зад тази опасност се крие голямата възможност за решителната крачка напред и нагоре. И така стъпка по стъпка достигаме сияйните върхове на успеха, водени от непокорния български дух и слово. Само ние българите притежаваме онази вътрешна сила, помогнала ни векове наред да оцелеем и да побеждаваме .
Член 1 :Цели на конкурса 
Настоящият конкурс има за цел да улови усещането на младите българи по света и връзката им с техните корени. Да фокусира степента на автентичност на нашата народопсихология. Днес овощната градина на България се простира далече извън нейните граници. Това са милионите българи, които живеят в чужбина. Утре плодовете на тази градина ще помогнат на българския народ да се съхрани и да пребъде в своята харизма.
Материалите на победителите от конкурса ще бъдат представени в сборник „Моята харизма – България”, който ще бъде дарен на всички български училища в чужбина за празника на Народните будители – 1 ноември 2015г. Ще бъде изготвена и аудио книга „Моята харизма – България”, която ще бъде дарена на всички български училища с деца в неравностойно положение.
Член 2 :Тема на конкурса
Темата на конкурса е : „Моята харизма – България”
 
Акценти към темата ”Моята харизма – България”
Към основната тема се представя и втора тема за всяка възрастова група и съответните ключови думи.
За 1 група (от 8 до 11г.) – „Моята приказка за българите” (съчинение), ключови думи: обаятелен, пленителен, ослепителен, привлекателен, завладяващ, очарователен, интересен, блестящ.
За 2 група (от 12 до 15г.) – „Потомци на славен народ (отговор на литературен въпрос), ключови думи: обаятелен, магнетичен, завладяващ, романтичен, съблазнителен.
За 3 група (от 16 до 19г.) – „Моята вътрешна сила”, (есе), ключови думи: обаятелен,сърдечен, любознателен, творчески, благоразумен, далновиден, с чувство за хумор, гъвкав, изобретателен, находчив.
 
Член 3 : Условия за участие
В конкурса участват деца от български общности и български училища в чужбина

 

Всяка писмена работа / есе следва да бъде оригинална авторска творба

 

 
Формат : Word doc
Обем : От 2 до 5 страници.
 
Член 4 : Възраст на участниците
Участниците ще бъдат разделени в 3 групи.
          група – от 8 до 11 год.
          група – от 12 до 15 год.
          група – от 16 до 19 год.
 
Член 5 : Срок за провеждане на конкурса
Начало 03 .03.2015г.
Край 30.04. 2015г.
 
Член 6 : Обявяване на резултатите
24 май 2015г.
 
Член 7 : Материалите за конкурса изпращайте на адрес:
e-mail: scuolabulgara@gmail.com
e-mail: info@diyo-coach.com
 
С пълните данни на участника:
          Трите имена
          Възраст
          Държава, град
          Родител – настойник
          Име на училището ( агенцията, асоциацията) в което учи.
          Адрес на електронна поща и домашен телефон
 
Член 8 : Организатор на конкурса
Културна асоциация „Паралел 43 “ и Българско Неделно Училище „Асен и Илия Пейкови“ в Рим,Италия
Автор на конкурса
Димитринка Йорданова , психолог
 
Член 9: Отговорност
Организаторите не носят отговорност в случай на загуба или увреждане на изпратения писмен материал.
 
Член 10: Лауреати и резултати от конкурса.
Официално жури представено от председател и членове ще обяви победителите във всяка възрастова група.
Резултатите ще бъдат обявени официално на 24 май 2015г и представени в сайта на Асоциация Паралел 43 . Победителите ще бъдат уведомени по пощата .
 
Член 11 : Категории и награди
Определят се три възрастови категории
Ще бъдат излъчени победители в трите категории
          Първа категория - от 8 до 11 год.
          Втора категория - от 12 до 15 год.
          Трета категория - от 16 до 19 год.
Ще бъдат връчени награди по категории , грамоти и книги.
Наградният фонд се осигурява от Асоциация Паралел 43 и от партньорите на конкурса.
Държавната агенция за българите в чужбина е сред партньорите на конкурса.
 
Член 11: Други разпоредби
Творбите не се връщат. Участниците отстъпват всички права и разрешават разпространението им в рамките на настоящия конкурс (медии, статии, албуми и др.), както и за промоция на конкурса през следващите години.