КАЛЕЙДОСКОП

Кампания „Опознай България!“ в Аржентина

11 декември 2014

 

Асоциация „Българите в Аржентина“ от Буенос Айрес, с активното съдействие на Българското посолство в аржентинската столица, лансира една своя инициатива за популяризирането на България в Аржентина. Нашата цел е да осъществим представянето на Родината ни в тази част на света - природни дадености, история, култура, бит, фолклор и т.н.
 
По този начин, под егидата на Посолството, с усилията на всички дружества на българите, ще бъде разгърната кампания под надслов „Опознай България!“. Тя ще представи българския бит и култура.
 
Важен момент е кампанията да не бъде ограничена само в рамките на българската общност, а да обхване широк кръг от аржентинската общественост, по възможност с участието и на обществените медии.
 
В този контекст дружествата на българите в Аржентина са поканени от асоциацията да представят своите идеи, виждания, проекти, които биха могли да допринесат за осъществяването на кампанията.
 
Препоръчват се следните критерии, на които да отговарят проектите:
- изявите в областта на културата да се ограничават само в рамките на българската култура
- да бъде предвидена възможност чрез мултимедийни средства и формати за представяне на събитието и в други райони (напр. видео/аудио запис, фото изложба, печатни материали и др.);
- проектите да бъдат реализирани в рамките на една година (до следващата среща на дружествата) с цел отчитане както на резултатите, така и на натрупания опит
- средствата за осъществяването на проектите да бъдат набавени със собствени сили.
 
В рамките на първата среща на сдруженията на българите в Буенос Айрес бе представена изложбата „Опознай България!“, продукция на Асоциация „Българите в Аржентина“.
 
Нашето желание е тази изложба да бъде на разположение на сдруженията на сънародниците в други аржентински градове и те да я използват в инициативи за популяризирането на България, българската духовност, традиции и култура в Аржентина.
 
Информацията е изпратена от г-жа Ася Иванова, председател на Гражданска асоциация “Българите в Аржентина” - Буенос Айрес.