КАЛЕЙДОСКОП

Инициатива в Чехия в подкрепа на пострадалите от наводненията

02 юли 2014

 

Уважаеми сънародници,

През месец юни тази година България бе сполетяна от унищожителни наводнения, които взеха човешки жертви и причиниха много финансови щети.

 

В знак на солидарност и съпричастност към трагичните събития в нашата Родина, Българската културно-просветна организация в Чешката република започна инициатива за събиране на финансови дарения от физически и юридически лица.

 

В Прага средствата ще се събират в седалището на организацията на улица „Америцка” 28 от Александър Александров, управител на Дома, а в негово отсъствие от Ивалин Иванов, член на УС на Българския културно-просветен клуб, гр. Прага.

 

За предоставените средства на дарителите ще бъде издаван документ.

 

За останалите клубове на БКПО в ЧР, моля да се обръщате към председателите по места.

Срок за събиране на даренията – до 10 септември.

 

 

 

Събраните средства ще бъдат изпратени персонално на сметката на община Варна.

 

От ръководството на БКПО, Чешка република