ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

Обратният brain drain

16 януари 2014

 

През последните години в медии се припомня по един или друг начин колко са младите хора, които заминават да учат в чужбина и дали и как се завръщат? Завръщат се, макар че статистика трудно може да се предложи.
Младежката безработица е проблем и на ЕС, и на държави с развита икономика. Не е тайна, обаче, че висококвалифицираните специалисти са търсени на пазара на труда - и там, и тук, и в чужбина, и в България.  
Не се премълчава наблюдавано съответствие или несъответствие между потребности и реалности. Установено е, че от значение е младите хора да имат квалификация и специалност, която се търси на пазара на труда.
В този смисъл и реализацията изглежда тема и проблем с контекст. Безспорно, усъвършенстването на знанията и уменията рязко повишава шансовете на младия човек за намиране на високоплатена работа.
Работодателите в България имат необходимост от услугите на младите професионалисти, обучавали се в чужбина. Потвърждават го проведени форуми и направени  интервюта.
Младият професионалист желае силно да се реализира по специалността. Това е изключително важно за всеки, който мечтае да бъде сред успелите в живота.
Младият човек е важно и да се информира, разсъждава и планира къде и как да реализира мечтата си, с оглед на придобитата квалификация и практики.
Не е тайна и защо българските студенти избираха през изминали години определени дестинации, като Австрия или Германия. Там получават качествено образование и не влагат значителни суми пари кеш като такси.
Сега „на мода”, сред тeзи, които решават да следват в чужбина,  е да си пожелаеш обучение във Великобритания. Таксите не са никак ниски, но пък от 2014 г. май няма да се чака повече с месеци „карта”, за да могат българските студенти паралелно с обучението си да си намират работа и да си изкарват пари.
В края на 2013 година в медиите се писа, че Оксфорд и Кеймбридж са най-желаните от българските младежи британски университети. Излезе информация в електронна медия, че „вече 1800 българи са приети в някои от най-елитните висши училища във Великобритания”.
От новините за заминалите през есента на 2013 г. български студенти за Острова стана ясно, че се увеличават младите хора, които ще изучават там психология, че ръст бележат кандидатите за следване в специалностите  компютърни науки, право, медицина и физика.
Приятно е, че в много британски университети младите българи създават свои общества. Тези структури им позволяват да общуват по-активно помежду си и набележат инициативи.
По време на следването, както предлагат от CantaBulgarian в Кеймбридж, например, младите хора имат възможността да представят България в университета, където учат.
Могат да се организират и форуми, в които да се види интересът им на изследователи при  осъществяването на postgraduate програми. Могат и да потърсят и варианти за провеждане на кариерни форуми.
Един ден, младите хора, които се обучават в чужбина, се завръщат в България. И не попадат вече в съвсем непозната среда, защото по време на следването те вече са участвали в стажове и форуми.
България е била в полезрението им за реализация още от годините на следването в чужбина. Изпратили са разработки, които удостоверяват за интереса им да бъдат представени и познати като млади експерти.
Естествено, за реализацията е добре да се говори чрез посочени практики и конкретни примери. Изборът е личен, а само в конкретна среда професионалистът би могъл или би съумял да разгърне най-истински потенциала си.
…Завършила в чужбина стопанско управление, менидмент и контрол…, работи в България като маркетинг-миниджър в стартираща компания. И това e вариант за кариерно развитие.
Завършила в Маастрихт, осъшествила стаж в Европейския парламент, преподава в България …чужди езици към фондация „Заедно в час”. И тя е доволна от избора си.
Било в компания или във фондация за професионалиста с висока квалификация в България има варианти за реализация – както в частния сектор, така и в неправителствена организация.
Млади висококвалифицирани специалисти, обучавали се в чужбина, споделят в разговори с тях, че е важно не просто да имаш високоплатена работа, но и да изпитваш удовлетворение, че допринасяш за развитието на фирмата или обществото.
Като си мислим за реализацията на висококвалифицирания специалист чрез работа в лаборатории, технопаркове, изследователски центрове, университети, няма как да престанем да се надяваме и вярваме, че обратният brain drain е реален, възможен, постижим.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”