ЗНАМ, МОГА, УСПЯВАМ

2013. Конструктивният подход в интерпретацията на кариерното развитие и успешните практики

02 януари 2014

 

В годините на отворените общества, пазарната икономика и глобализацията младите хора в България нямат проблеми с пътуването в чужбина: дестинациите са отворени, решението е лично: къде и кога да пътувам?
И те пътуват - не само за развлечение и отдих, примерно, и за да преоткрият за себе си света, но и завладяни от желание и мисли за реализация и развитие.
Решението за обучение в чужбина при младия човек идва днес бързо и лесно. Във времето на интернет и световната мрежа достъпът до информация и класации е свободен и сравнително лесен за всеки.
Младите хора пътуват, за да учат в чужбина, не толкова или не само насочили се към страна, а към конкретен университет. Това става ясно от разговори, провеждани с тях в различна среда и ситуации.
И това говори недвусмислено, че те държат особено на специалността, в която ще се обучават. При това, те попадат в среда, в чужбина, където следването е сериозно изпитание за качества и характер.
Не е тайна, че трудно се извоюва диплома от висше училище в чужбина. Ако е постигнал това, младият човек определено има сериозни качества и компетенции.
В родни медии тук и там не липсват закачки, понякога, че цели паралелки с отличници от езиковите гимназии, видите ли, заминавали за следване в чужбина. Казваме закачки, защото реална статистика по темата изглежда трудна за реализиране.
По-интересното е друго: в следване, където, като практика, много са започналите обучение, но по-малко са продължилите го година след година, и още по-малко са съумялите да го приключат с диплома, нарасва уважението ни към тези, които успяват.
Уважението ни е отправено към хора, които са отдадени на решението и темата, демонстрират завидно постоянство в усилия и практики.
Не е тайна, че младите професионалисти, дипломиралите се в чужбина, като правило са амбициозни и предприемчиви, решителни и мобилни.
В този смисъл е особено важно колко значим ще е интересът на тези млади хора към кариерни форуми, като този провеждан в родината „Кариера в България. Защо не?”
В шестте издания на инициативата досега над 6000 млади хора са участниците в нея. Ежегодно по над 20-30 са представените лекции и/или презентации на място.
Организаторите държат на общуването. Предложили са дискусии, срещи с успешно реализиращи се в кариерен план в България млади професионалисти, обучавали се в чужбина.
За администрацията е важно да се намират и разработват практики, доказали своя ефект. Предлагат се инициативи, които развиват общуването и стимулират избора на информирания човек.
Аргументите за личния избор и точното решение „какво да правя?” са свързани с участието в инициативи и стажове още по време на следването, за да е в течение младият човек кой какво реално му предлага.
С посочената инициатива младите хора не само получават форум за информация, контакт и диалог. Реално те са част от тази действаща платформа за информация и комуникация по проблемите на реализацията.
Над 1300 бяха младите хора и през 2013 година преки участници в кариерния форум, над 33 бяха предложените лекции, над 60 бяха компаниите изложители, 11 бяха фирмените презентации, 10 бяха включилите се неправителствени организации.
Все в този смисъл утвърждаването и през 2013 година на тази значима инициатива за информация и комуникация е успех и дори постижение за организатори и партньори.
Къде другаде, ако не в дискусия, с тези, които са се обучавали в чужбина, завърнали са се в България, и правят успешна кариера у дома, младият професионалист би получил най-честни и най-директни отговори: как и дали ще успея?
Къде другаде, ако не у дома, реализацията на младия професионалист е най-смислена и най-ценна, ако той гледа на нея като млад човек, желаещ да има личен принос към икономика и общество в процес на реформи.
И затова фактът, че интересът към форума и през 2013 година не отслабва, че пристигат в преобладаващата си част млади хора, които вече са решили за себе си реализацията им да е у дома, не може да не радва.
Радостта идва заедно с благодарността към всички, които са способствали и способстват за каузата с подкрепа и с присъствието си на форума. Инициативата утвърди имиджа си и се наложи като конструктивен подход и модел.
Димитър Карарусинов
Дирекция „Български общности и информационна дейност”
 
 снимка: студенти