АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Социален бюджет 2014 с фокус върху растежа

23 октомври 2013

 

София. 11 262 млн. лева от Бюджет 2014 са заделени за социални плащания, стана ясно от публикувания днес законопроект за държавния бюджет за следващата година. Това е с 355 млн. лв. повече от настоящата година. Месечната добавка за деца с увреждания се увеличава на 240 лв., обезщетението за отглеждане на малко дете става 340 лв., разширява се обхватът на хората, които могат да получат енергийни помощи. Социалната политика за 2014 г. ще е насочена към намаляването на бедността.
Както управляващите обещаха, пенсионната възраст няма да нараства. Вдига се таванът на пенсиите от 1 юли от 770 лв. на 840 лв., а пак от тогава се връща и Швейцарското правило, при което пенсиите ще се увеличат с 3%. 
100 млн. за образование
100 млн. лв. са предвидени за образование. Те ще се ползват предимно за реформа на професионалното образование. Основният фокус ще е разширен, като ще се набляга и на уменията на преподавателите, ще се внедрява електронно обучение, ще се повишава достъпът и престижът на това обучение, ще се градят връзки с бизнеса. Част от парите ще се насочат и към малки училища и детски градини, за превенция на отпадането на учениците и за стимулиране и задържане на педагогическите кадри в професията.
Част от здравната вноска - в частен фонд
В областта на здравеопазването правителството планира нова законодателна рамка и демонополизация на здравното осигуряване. Част от парите от здравните вноски ще се отделят за създаването на втори стълб в здравното осигуряване.
Осигурено е финансиране за провеждането на реформи в системата за усъвършенстване на функционирането на спешната медицинска помощ. Предвидени са и средства по линия на укрепване на човешкия капитал чрез увеличаване на заплащането на медицинския персонал.
500 млн. за проекти в регионите
Правителството залага реализирането на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" в размер на 500 млн. лева. Тя представлява нов механизъм за финансиране на публични инвестиционни проекти и програми на конкурентен принцип, чрез който разходите ще се обвържат по-тясно с поетите в управленската програма ангажименти.
Оптимизация на администрацията и ниски данъци
Приоритет на бюджета за 2014 г. е оптимизацията на администрацията. Разходите ще се определят от резултатите и ползите, от по-качествени услуги на по-ниска цена и по-голяма стегнатост на администрацията, обещават от кабинета.
Основният приоритет на данъчната политика е запазване на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и тези на физическите лица, като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост.
"Искаме чрез Бюджет 2014 да стимулираме икономическия растеж", каза финансовият министър Петър Чобанов в Министерски съвет. "Така ще променим наложения модел за спиране на растежа досега", обоснова проекта Чобанов.
Прогнозата на Министерството на финансите е брутният вътрешен продукт (БВП) да достигне до 81.582 млрд. лева. Очакваните приходи са 30.886 млрд. лв. (37,9% от БВП и с 501.2 млн. лв. повече, отколкото през тази). Разходите са в размер на 32.358 млрд. лв. (39.7% от БВП и с 380.1 млн. лв. повече от 2013 г.).
Министърът на финансите очаква реалният растеж на икономиката през 2014 г. да бъде 1.8%. 1.8% е очакваната инфлация за следващата година, очаква се и спад на вътрешните инвестиции. Безработицата се очаква да е 12.6%, при 12.9% през тази година.
През 2014 г. се предвижда дългът да достигне 18 млрд. лв., което е с 3.4 млрд. лв. повече от очакваното към края на 2013 г. Министерството на финансите посочи, че още в началото на 2015 г. дългът съществено ще намалее заради предстоящо плащане на около 1.7 млрд. лева по емитирани през 2002 г. глобални доларови облигации. Запазва се нивото на минималния размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. от 4.5 млрд. лв.
Татяна Миланова
Публикува се по:
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/sotsialen_byudzhet_2014_s_fokus_varhu_rastezha-210491.html