КАЛЕЙДОСКОП

Финансова подкрепа за ремонт на църквата „Св.Ив.Рилски” в Монреал

02 септември 2013

 

На 18 август 2013 г. г-н Зл.Кацарски, временно управляващ посолството на Република България в Канада, връчи на Църковното на настоятелство на Българската православна църква „Св.Ив.Рилски” в Монреал чек на посолството със стойността на преведената от дирекция „Вероизповедания” на Министерски съвет на Република България сума от 15 000 евро, предназначена за ремонт на църквата. Събитието съвпадна с големия християнски празник на църквата „Успение на св.Иван Рилски”.
По повод предаването на сумата, Църковното настоятелство и Българското културно-просветно дружество бяха организирали кратка церемония и тържество. Присъстваха ръководството на Църковното настоятелство и това на Дружеството, свещеникът, както и представители на българската общност от Монреал.
На тържеството бяха връчени награди на г-жа Валентина Андонова, председател на Българското културно-просветно дружество и г-жа Татяна Цанова. В изказването на временно управляващия посолството беше подчертан приносът на Държавната агенция за българите в чужбина за отпуснатата финансова помощ и признанието за дейността на българската общност в Монреал.
Присъстващите посрещнаха с вълнение и дълбока благодарност решението на Министерски съвет да отпусне финансова помощ и решението на ДАБЧ да награди представители на българската общност в Монреал.
Временно управляващият посолството благодари на председателя на ДАБЧ Росен Иванов за изключителното съдействие, оказано при отправената молба за финансова помощ от БПЦО „Св.Ив.Рилски”.
В информация на МВнР