Предстоящи Събития

Конкурс „Прованс” за млади български поети в Южна Франция

03 декември 2012

 

С цел да подпомогне обучението по френски език в България и да насърчи поетическото изразяване на българските младежи, асоциация “ПРОВАНС БЪЛГАРИЯ” (бившата Френско-българска асоциация “Устията на р.Рона”) организира ежегоден конкурс за българските гимназисти.
 
В неговата организация са привлечени видни личности от региона: поети, писатели, литератори и преподаватели, които напълно доброволно подпомагат инициативата.
Единадесетото издание на конкурса ще бъде проведено под патронажа на г-жа Пол Констан, носителка на наградата “Гонкур”, а журито ще бъде председателствано от г-н Доминик Сорент, поет.
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
 
Член 1
В конкурса “Прованс” за млади български поети могат да участват единствено и само ученици от българските гимназии. В него не могат да участват ученици от френски произход или такива, които са живели във Франция или във франкофонска държава повече от месец.
 
Член 2
Всеки участник трябва да изпрати eдна поема на френски език, по възможност напечатана, с дължина не повече от 1 страница, заедно със следните данни:
- фамилия
          - презиме
- рождена дата
         - адрес
както и класа и името на училището си, на следния електронен адрес: provencebulgarie@gmail.com
 
Ако участникът няма свободен достъп до Интернет или не използва такъв, може да изпрати поемата си по пощата на адрес:
Association PROVENCE BULGARIE
 14 Avenue Marcel Pagnol
13880 Velaux   France 
 
Член 3
Поемите трябва да бъдат изпратени най-късно до 3 март 2013 г.
 
Член 4
Журито, в което ще участват видни личности от литературните среди в региона на Прованс, както и представители на асоциация “Прованс България”, ще се произнесе в срок до два месеца от гореспоменатата крайна дата и ще определи петима финалисти. Решенията на журито са окончателни. За връчването на наградите въвФренския институт в България, петимата финалисти ще трябва да подготвят и изнесат устни експозета, на базата на които ще бъде оценено устното им изразяване ипредставителите на “Прованс България” ще определят окончателния ред за награждаването им.
 
Голямата награда е самолетен билет и едноседмичен престой в Прованс.
Останалите награди са книги, които ще бъдат раздадени на финалистите на церемония във Френския институт в България.
В зависимост от възможностите на организаторите, гимназиите, чиито ученици са сред финалистите, ще получат вече употребявани издания, които да включат в библиотечните си фондове.
Поемите на финалистите ще бъдат публикувани в тримесечния бюлетин « REFLETS », както и на интернет страницата на асоциацията.
 
Член 5
Темата, избрана за 11-то издание на конкурса, е “oтпътуване, заминаване, тръгване ”.