Предстоящи Събития

Поздравление на председателя на ДАБЧ по случай 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

23 май 2012

 

Поздравление на председателя на ДАБЧ
 по случай 24 май, Деня на българската просвета и култура
 и на славянска писменост
 

Уважаеми сънародници,
Драги учители и ръководители на българските училища в чужбина,
Скъпи български деца,
 
От името на Държавната агенция за българите в чужбина и лично от свое име най-сърдечно ви поздравявам с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!
Датата 24 май е празнична и свята за всеки българин, независимо къде се намира той по света. България и българските общности по цял свят почитат Светите братя Кирил и Методий и изразяват своето върховно уважение към знанието и книжовността. Малко са населените мяста в България, в които да няма училище, улица или библиотека на името на солунските братя. Сред нашите сънародници в чужбина близо 50 училища, български църковни общини и сдружения носят името на славянските първоучители.
Четмото и писмото от векове заемат най-видно място в ценностната система на българите. Създаването на Азбуката има историческо значение, което далеч надхвърля просвещаването на българската нация. Мисията на светите братя Кирил и Методий  полага началото не само на българската книжовност и духовна култура, но е категоричен и ясен израз на стремеж за идентичност, на демократичното право на всеки народ да твори на свой собствен език, да има своя писменост като израз на великата идея за духовно равенство на всички. С присъединяването си към Европейския съюз България със своята Азбука и самобитна култура допринася за езиковото обогатяване и културното многообразие на Европа.
На тази дата 24 май всички ние гордо се обединяваме около езика, писмеността и твърдата убеденост на народ, дал своя принос за изграждането на европейската цивилизация.
Пожелавам на всички много здраве, щастие и удовлетворение в благородните усилия за съхраняването на българския национален дух, просвета и култура. Нека 24 май ни обединява по пътя на възвишеното и духовното. Това е пътят, който ни води към мъдрост, единение и изпълва с гордост душата на всеки наричащ себе си – българин!
Честит празник!
 
Росен Иванов,
Председател