КАЛЕЙДОСКОП

Дарение на проф.Иван Добрев и доц.Димитър Дунков за градската библиотека в Линц

23 февруари 2012

 

Дарение на проф.Иван Добрев и доц.Димитър Дунков
за градската библиотека в Линц
Писмо от Австрия.
Уважаеми дами и господа,
 
В деня за почит към паметта на Васил Левски
и в навечерието на националния празник на
България 3. Март (20.02. стар стил) българският
фонд от книги в Градската библиотека на
Линц, Австрия, се обогати с още 20-на книги и
DVD с нови български филми, дарение от проф.
Иван Добрев и доц. Димитър Дунков.
 
Особено ценна е поредицата на И.Добрев
„Слово и символ”, която включва книгите
„Българският език”, „Глаголицата”,
„Прозрения в българската старина”, „Два
Самуилови надписа” и „Свети Иван
Рилски”, публикувани от издателство
„Славия” (Slavia Verlag Linz-Salzburg).
 
Българският отдел на Градската библиотека
в Линц (Wissensturm, на бълг.“Кулата на
знанието“) е основан по инициатива и с
дарение от доц д.ф.н Димитър Дунков.
 
Българската библиотека в Линц включва
засега около 350 заглавия от български
автори: българска литературна класика,
фолклор, енциклопедии, българо-немски
речници, български филми, географски и
исторически карти. Част от тях са дарение
от проф. Божидар Димитров и Агенцията за
българите в чужбина и се съхранява в
библиотеката на Българското училище
„Орфей“ в Линц.
 
С поздрав от Линц на Дунава
Димитър Дунков
 
Димитър Дунков, доц. дфн
Българско училище "Орфей" Линц
Радио България / RadioFRO Линц
105 MHz, www.fro.at
 
Postadr.:
Dimitar Dunkov, Univ.-doz., Dr. Phil.
Julius-Raab-Str. 5-7 /2536
A 4040 Linz, Austria
Mobile: +43 (0)664 994 7240