КУЛТУРА / ЕК

Брой 4/2010

04 юли 2011

СЪДЪРЖАНИЕ

ПАМЕТ
СПОМЕНИ ЗА БРАТА МИ

Д-р Борис Вазов обезсмъртява образа на „народния поет” – все така почитан 160 години след рождението му
КЪЩАТА НА ИВАН ВАЗОВ
Домът на поета – първият мемориален музей в столицата – Румяна Пашалийска

ПОЗИЦИЯ
ДА СЪХРАНИМ ДОБРОТО И ДА ГО ПОДОБРИМ

Новият председател на ДАБЧ – Росен Иванов, за актуалната политика на институцията

ГАЛЕРИЯ
НЕОБИКНОВЕНАТА СЛАВКА ДЕНЕВА

Художничката, одухотворила „мъртвата природа” и въдворила хармония в предметния хаос – Светла Петкова

МУЗИКА
ТЕАТРАЛНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ

Румен Цонев доказва, че театърът е в гените на музиката – Мария Костакева
БЪДИ СЕБЕ СИ
Пианистът Иван Янъков е избрал попрището на „свободен артист” – Олга Шурбанова

ЮБИЛЕЙ
КАКВА ВИСОКА МЯРКА – ВАЛЕРИ ПЕТРОВ

„Всичко, към което посегна неговото перо, носи отпечатък на първомайстор” – припомнено от Блага Димитрова

ПРЕМИЕРА
КУЛТУРНО БОГАТСТВО
Антологията „Пантеон – бележити дейци на българската култура” представя 163 биографични портрета на изтъкнати дейци на българската култура – от времето на Паисий до наши дни

BG КЛУБ
ДЕНЯТ НА СВ. МЕТОДИЙ В ЕЛВАНГЕН

От националното към европейското духовно пространство – Станой Станоев
„ХЪШОВЕ“ СРЕД БЕРЛИНСКОТО СТЪЛПОТВОРЕНИЕ
Невена Драгостинова осветлява 10-годишния път на сдружението на българските студенти в Берлин – една от първите по рода си подобни организиции в Германия

БИБЛИОТЕКА
ПРЪВ ПОЗДРАВ НА РОДОПИТЕ. РАДУШНО ГОСТОПРИЕМСТВО.

НЕ САМО ИНЖЕНЕРИТЕ ПРАВЯТ ЛОШИ МОСТОВЕ
Из пътеписите и повестите на Иван Вазов

ХРОНИКА ДАБЧ
НАРОДНОСТТА НЕ ПАДА ТАМ, ДЕТО ЗНАНЬЕТО ЖИВЕЙ!

Конференцията „Българските училища в чужбина. Специфика, проблеми, перспективи” събра за пети пореден път радетелите за ефективно съвременно образование на младите ни сънародници зад граница

ПРАЗНИК НА ТАЛАНТИТЕ
Конкурсите на ДАБЧ по изобразително изкуство, литературно съчинение и народно пеене за деца от общностите ни в чужбина излъчиха новите си победители – репортаж на Коянка Димитрова


Към карето:
I корица – Славка Денева – „Портрет на младо момиче”, средата на 50-те години, м. б., пл., СГХГ
IV корица – „Есенно море”. Ваканционно селище „Дюни”. Фото: Александър Иванов
Броят е завършен редакционно на 18.08.2010 г.