контакт

Държавна агенция за българите в чужбина


Адрес: София 1000, бул."Дондуков" 2А

Телефони:

00359 2/ 935 06 50 - за справки и информация
00359 2/ 935 06 74 - председател
00359 2/ 935 06 52 - зам.-председател
00359 2/ 935 06 53 - главен секретар

Факс:

00359 2/ 935 06 51

E-mail: aba@aba.government.bg

Вашите мнения, предложения, писма изпращайте на адрес:

E-mail: rodina@aba.government.bg

E-mail: aba@aba.government.bg


Вижте Държавна агенция за българите в чужбина на по-голяма картаИзпратете ни съобщение