ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

Проф. Антоний Тодоров. Гражданска (без)отговорност

29 септември 2022

Проф. Антоний Тодоров: Мнозинството е съставено от индивиди, хора надарени с разум и свободна воля (както сме убедени в нашата европейска култура). Първото ни предоставя способността да разсъждаваме на основата на нашите наблюдения, да преценяваме нещата от гледна точка на нашите принципи, интереси, разбирания, да избираме едно или друго. Второто е способността ни да действаме така, както искаме, което включва и възможността да действаме против себе си. В някакъв смисъл разумът и свободната воля за антиподи, едното мобилизира логиката, последователността на доказателствата, другото мобилизира чувствата, настроенията, нагласите.

Проф.Пламен Павлов. Мирното освобождение на Южна Добруджа

21 септември 2022

Проф.Пламен Павлов: Мирното възвръщането на Южна Добруджа в пределите на Родината по силата на Крайовския договор (7 септември 1940 г.) e един от немногото, за съжаление, “звездни мигове” в нашата история през бурния XX в. В случая, благодарение на политиката на т. нар. мирен ревизионизъм, е постигнато безкръвно решение на наболелия Добруджански въпрос - един от външнополитически приоритети на България в периода между двете световни войни. В едно интервю историкът Радослав Симеонов изтъква, през 1940 г. Добруджанският въпрос е сложен дипломатически възел от геополитически противоречия, а не двустранен българо-румънски спор.

Проф. Пламен Павлов: “Тракия” да се казва “Съединение”, а “Хемус” - “Пътят на Крум”

15 септември 2022

Проф. Пламен Павлов: Захарий Стоянов във в. “Самозащита” само десетина дни след Съединението пише: “то беше направено не от дипломатите, не от военните, не даже от БТЦРК, а от българския народ”. Разбира се, това е една патетична оценка в съзвучие с времето, но е факт - такава екзалтация обхваща цяла Източна Румелия, а след това и Княжеството, че това страшно много респектира и Великите сили, пък и българските политици.