АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Патриаршеско и синодално пасхално послание

05 май 2021

В патриаршеското и синодално послания към православните християни ръководството на Българската православна църква ги призовава в днешния ден да размислят над факта, че в обкръжаващия ги свят вечните евангелски ценности са все повече измествани от невиждан егоизъм и егоцентризъм, от страст към притежаване и консуматорство, които застрашават вече не само нашите морални устои, но и самия живот на земята.