СРЕЩИ

Ректорът на УНСС: Ще открием нови специалности: педагогика, киберсигурност, обработка на данни и приложна лингвистика

06 декември 2022

Проф.Димитър Димитров: Полагаме усилия за подобряване на материалната база. Няколко пъти вдигнахме заплатите на служителите и преподавателите, колкото и да беше трудно - и заради инфлацията, и заради енергийната криза... Минахме през подобряване на дигитализацията. Послужи много на студентите и при кандидатстването. Успяхме да запазим състава на преподавателите и служителите, както и броя на студентите, въпреки че държавната поръчка ни беше намалена с около 40% в началото на 2020 г. С платеното обучение и с активна кандидатстудентска кампания ние преодоляхме и тази криза.

Даниел Стефанов: Доверието във вота се връща с обучени екипи

29 ноември 2022

Даниел Стефанов:Основният проблем е, че ЦИК няма техническите познания и капацитета да изготви такъв анализ. През всичките години, в които имахме изцяло, или частично машинно гласуване, ЦИК разчита почти 100% на капацитета на доставчика. Затова комисията много трудно може да изготви такъв анализ. По-големият проблем е, че с това ниво на капацитет тя не може да създаде нужната прозрачност, което да доведе до обществено и политическо доверие в машините. От експертната общност имаме много предложения...

Георги Стойчев: Цели региони "изнасят" студенти и затъват, а София "внася"

22 ноември 2022

Георги Стойчев: Увеличението на дела на висшистите не е изненада. То се дължи преди всичко на масовизацията на висшето образование в страната през последните 30 г. Ние никога не сме имали толкова много висши училища с толкова много места за обучение на студенти, колкото през този период. Това улесни достъпа до висше образование за много голям кръг български граждани, които в предходни периоди не са имали подобна възможност. Трябва обаче да се има предвид, че масовизацията на висшето образование достигна своя предел и оттук нататък

нарастването на дела на висшистите ще става с по-бавни темпове