Текущи Събития

Избори 2023. Местни избори

06 ноември 2023

Това не бяха поредните предсрочни парламентарни избори. Практика, позната ни от предходни години. Когато политическите субекти в парламента не съумяваха да излъчат редовен кабинет. На местните избори се решават местни проблеми: градоустройство, инвестиции, развитие на микрорайони или благоустройство на квартали.

Извънредни парламентарни избори 2023

04 април 2023

Извънредни парламентарни избори 2022

12 октомври 2022

Извънредни парламентарни избори 2021 – 2.0

18 ноември 2021

Извънредни парламентарни избори 2021

16 юли 2021