Предстоящи Събития

Концерт „Музиката на Западните Балкани”

28 юни 2018

На 1 юли, когато Австрия вече ще е поела Председателството на Съвета на ЕС, София изпраща символично послание да бъде продължен един от основните приоритети на Българското председателство – европейската интеграция на Западните Балкани. Това ще се случи с концерт под надслов „Музиката на Западните Балкани”.

Международен конкурс Аз Буки Веди в Германия

21 юни 2018

БАН ще почете Боян Петров

20 юни 2018

Музикална школа и български фолклор в Брюксел

13 юни 2018

Концерт във Виена на „Йоан Кукузел Ангелогласният”

12 юни 2018