„ПРЕХВРЪКНА ПТИЧКА”

Класиране на участниците във второто издание на детско-юношеския конкурс за народно пеене „Прехвръкна птичка” 2011 г.

20 май 2011

К Л А С И Р А Н Е: Във второто издание на конкурса за народно пеене за деца и юноши от българските общности в чужбина „Прехвръкна птичка”, организиран от Държавна агенция за българите в чужбина, бяха подадени 52 заявки за участие от 15 страни.