„ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СТ.ГЕЧЕВ”

Класиране на участниците в петнадесетото издание на детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев” 2011 г.

03 януари 2011

К Л А С И Р А Н Е: В петнадесетото издание на литературния конкурс „Стефан Гечев” 2011 година за деца от българските общности по света бяха зададени следните теми: „България - каквато я обичам” и „Силата на българския дух през вековете”.