СРЕЩИ

Димитър Бечев, Oxford Analytica: „…За да функционира Съюзът по-хармонично, е необходимо пребалансиране на правомощия…”

04 април 2012

Г-н Бечев, ЕС мина през много сериозна дългова криза, която изглежда, че започва да стихва. Как се отрази тя според вас на съюза през последната година? - Следихме развоя на финансовия аспект на кризата, но тя има и по-дълбоки измерения. Сега на преден план отново излезе вечният въпрос на европейската интеграция – балансът на компетенциите между държавите членки от една страна и наднационалните институции. Корените на проблема са заложени още в началото на 90-те години на 20 век, когато със създаването на единната валута е въведена единна монетарна, но не и фискална политика. Преразпределянето на 1% от БВП на всяка държава членка към бюджета на ЕС е една симетрична, но несъвършена архитектура, която може да съществува и да се развива добре само когато пазарната среда е благоприятна. Когато влезем в кризисен период в глобален план, тя показва дефекти със сериозни последици. В момента върви пребалансиране с краткосрочни решения и отдаване на повече правомощия на наднационалните институции. Най-добрият пример е общият спасителен фонд, Европейският стабилизационен механизъм, който скоро ще стане постоянен. Това е преразглеждане на договорите и предаване на ресурси „нагоре”.

Райна Кабаиванска: Изкуството е много жестоко – или можеш, или загиваш…

16 март 2012

TV сериалът „Седем часа разлика” и Ваня Цветкова се завръщат за българския зрител през март

27 февруари 2012

Теди Москов: Правя нещо като китайски Шекспир

30 януари 2012

Людмил Ангелов: При „подсигурена кариера” усилието на младите таланти може да е по-малко

28 декември 2011