СРЕЩИ

Огнян Златев, ЕК: Мисията на европейските експерти не е да налагат изисквания „от горе”

08 юни 2016

- Г-н Златев, на 30 май пристигат четирима европейски прокурори по помощта, договорена с Европейската комисия за съдебната реформа в България. Бихте ли разказали по-подробно за мисията им? - Eкспертната мисия е по покана на българската страна и произтича от една от препоръките от последния доклад по Механизма за сътрудничество и проверка, който беше публикуван през януари т.г. - да се направи независим анализ на дейността на прокуратурата. Европейската комисия (ЕК) високо оценява оперативния дух на българската страна и че тя много бързо се организира и реагира и изпрати покана. Важно е да подчертаем, че тази експертна мисия е част от работата на една специализирана служба на ЕК - Служба за подкрепа на структурните реформи в страните членки. От нейните услуги могат да се възползват всички страни, не само България. Службата разполага с експерти във всякакви сектори. Ние говорим за правосъдие, но има страни членки, които търсят експертна помощ в областта примерно на икономика, пазара на труда и т.н. По никакъв начин задачата на тази мисия не е да постави „от горе” някакви изисквания или допълнителни нови условия. Мандатът й и това, в което ще се изразява нейната дейност в България, е предварително съгласуван и той следва всъщност желанията и посочените нужди от българска страна.

Проф. Симеон Хаджикосев: Болгарино, поради что се срамиш да го речеш на чист български

26 май 2016

Симеон Дянков: Инвестирайте в регионите

05 май 2016

Трябва да развиваме икономика на знанието. Интервю с вицепремиера Томислав Дончев

20 април 2016

Д-р Петър Москов: Здравната каса отваря пунктове за пръстова идентификация през май

11 април 2016