СРЕЩИ

Иска ми се да върнем Европа на световната технологична карта, казва Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество

15 януари 2018

- Г-жо Габриел, наскоро заявихте, че ресорът, който поехте, е всъщност ресорът на бъдещето. Защо? - Цифровата икономика и общество засягат всички. Напредъкът ни е пряко свързан с цифровите технологии. Ефектът на тези технологии вече е толкова широко разпространен, че не можем да мислим само за сектора на информационните и комуникационни технологии, а по-скоро за всички аспекти на икономическия и социален живот с цифрово измерение, като един от най-важните са работните места. Вероятно всеки един от нас иска да съкрати времето, в което трябва да подаде или получи даден документ, да усети комфорта на свързаните автомобили, да има високоскоростна интернет връзка, да се чувства защитен в киберпространството, да управлява климатика в дома си от разстояние от своя смартфон, да има по-добри възможности за развитие и реализация, придобивайки цифрови умения. Това са само малка част от примерите, които можем да дадем за важността на ресора, и защо го наричаме ресорът на бъдещето. Но бъдещето ще бъде такова, каквото в настоящето го предопределим. Ето защо са нужни усилията на всички ни в изпълнение на амбициозната и всеобхватна стратегия за единния цифров пазар. Нямаме време за губене, ако искаме да доставим навреме на гражданите и бизнеса всички онези ползи и възможности, които ни предоставят новите технологии.

Вече има нов етап в отношенията между България и Македония, казва Андрей Ковачев, евродепутат, ГЕРБ/ЕНП

04 януари 2018

Подготвяме промени в закона, за да привличаме чужди инвеститори, казва Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ

15 декември 2017

Интересът към инженерните специалности е различен от страна на бизнеса и от страна на кандидат-студентите

07 декември 2017

Режисьорката Адела Пеева: Изследвам тънката граница между патриотизма и национализма

30 ноември 2017