СРЕЩИ

Мариус Куркински: Театърът ме отведе при Бога

16 март 2020

Аз се надявам театърът да е полезен, тоест сигурен съм – той е част от ценностите на цивилизацията. Хубаво е, че в България публиката през тези години застана зад театъра, не го изостави въпреки неговите какви ли не, понякога и не толкова хубави прояви... Хората продължават да му имат голямо доверие. Може би заради това, че получават преживяване в сегашно време – нито в минало, нито в бъдеще. Театърът е винаги в сегашно време! Приказките за него, интервютата, статиите са само нещо необходимо да поддържа науката, знанието за театъра. Сцената, публиката – там е истината...

Георги Андреев: Ако го няма фолклора, ставаме част от едно безлично общество

09 март 2020

Красимир Вълчев: Новите учебници не трябва да надвишават материала от програмата

24 февруари 2020

Проф. Христо Пимпирев: Проект ще изследва полярниците в екстремни условия на Антарктида

11 февруари 2020

Проф. Михаил Константинов. Митове и истини за недействителния вот

04 февруари 2020