КАЛЕЙДОСКОП

Тържествен Концерт в Лондон

29 юни 2022

Тържествен Концерт в Лондон

Български празник в Париж

29 юни 2022

Поздрав от Лондон

28 юни 2022

Български дни във Виена

28 юни 2022

Успехи в обучението по български език отчитат в Тараклия

27 юни 2022