КАЛЕЙДОСКОП

Българите от Голо Бърдо. Албания. Част II

10 октомври 2011

На 5 октомври 2011 г. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се състоя премиерата на книгата „Българите от Голо Бърдо. Албания. Част II”. Книгата беше представена от нейния съставител Веселка Тончева и от председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Росен Иванов. Втората част на поредицата „Българите от Голо Бърдо, Албания” съдържа фолклорни материали, по-голямата част от които са записани в с. Големо Острени (и по-малка част в с. Оржаново, с. Мало Острени (Малестрени) и с. Стеблево) в експедиции, осъществени през 2009 и 2010 г. Научните текстове в книгата са фокусирани върху различни аспекти на езика, обредността и музиката. Обект на изследвания са два ключови елемента в културната специфика на българите от с. Големо Острени, обл. Голо Бърдо – езикът и семейната обредност. Езикът е анализиран в лингвистичен и антропологичен (идентичностен) аспекти. Наблюденията и анализите на традиционната обредност и музика на българите от Голо Бърдо (на В. Тончева) се основават на конкретно документиране на два действащи семейни ритуала в с. Големо Острени – сватба (август 2010) и сюнет (август 2009).

При българите в Мадрид. Звучат стихове, представят книга, откриват учебната година в българското училище „Св. Св. Кирил и Методий”

10 октомври 2011

При българите в Хатива, област Валенсия, Испания

10 октомври 2011

Списание „Хемус” и Малко театро отбелязват своите юбилеи в София

07 октомври 2011

Дилма Русефф във Велико Търново и Габрово

07 октомври 2011