КАЛЕЙДОСКОП

Национален конкурс „Родолюбие”

07 ноември 2011

Държавната агенция за българите в чужбина връчи специална награда и грамота на участник в традиционния Национален конкурс „Родолюбие”, организиран от НК „Родолюбие”. Инициативата е насочена към младото поколение от България и по света.

Картини от един концерт на Теодосий Спасов в Чикаго

07 ноември 2011

Кратко пътуване към изкуството на Живко Седларски. Нова изложба, близо до Париж

03 ноември 2011

При българите в Атина. Учителите работят с много всеотдайност и възрожденски дух

03 ноември 2011

Срещи на председателя на ДАБЧ с българската общност в Германия

01 ноември 2011