КАЛЕЙДОСКОП

8 декември - Празник на българските студенти

08 декември 2011

От името на Държавната агенция за българите в чужбина и лично от свое име ви поздравявам най-сърдечно по случай празника на българските студенти – 8 декември! Във ваше лице ние виждаме достойни наследници на най-добрите традиции на българската академична младеж, създадени и отстоявани повече от едно столетие. Със своите постижения, амбиция и лични качества успешно утвърждавате модерното лице на България.

Големият художник модернист Никола Манев с изложба в Париж

07 декември 2011

Белгия ще сваля ограниченията за работа на българи от 2012 година

06 декември 2011

Изложба на художника Николай Амзов в Португалия

06 декември 2011

Благодарствено писмо

01 декември 2011