КАЛЕЙДОСКОП

МС одобри 9 национални програми за развитие на средното образование.Национална програма "Роден език и култура зад граница"

19 април 2012

Дейностите, които се финансират по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", са свързани с подобряване на материално-техническата база, създаване на условия за столово хранене, закупуване на училищни автобуси и оптимизиране на вътрешната структура на училищата. Програмата е с доказан успешен механизмът, чрез който се регулираха и продължават процесите на адаптиране на образователните структури не само към интересите и потребностите на децата и учениците, но и към спецификата на всеки отделен регион в страната ни. Общият бюджет е 17 100 000 лв. Основната цел на Националната програма "Квалификация" е повишаване качеството и ефективността на образование на всички равнища в българската образователна система чрез изграждане и усъвършенстване на ключови компетентности у педагозите.

Великденска работилница в Мадрид

19 април 2012

Дарение от Лондон за Националната библиотека

19 април 2012

Българско участие в международна вечер в Чикаго

18 април 2012

Великден и Духът на България в Малага, Испания

18 април 2012